Meghívó a 2017. február 21-i Pénzügyi Bizottsági ülésre

2017. május 19 - Kategória: Hírek

sárga címerPénzügyi Bizottsági ülés
                                          MEGHÍVÓ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága
2017. május 23-án (kedden) 17.30 órakor ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt Fő út 14.

 

Napirendi javaslat

 

1. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről, és a Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő jelentés) – tulajdonosi hatáskörben

Előterjesztő: polgármester

2. Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról – Zárszámadási rendelet elfogadása

Előterjesztő: polgármester

3. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól, tapasztalatairól

Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző

4. Előterjesztés civil szervezetek és egyesületek támogatására irányuló pályázat elbírálásáról

            Előterjesztő: polgármester

5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz

            Előterjesztő: jegyző

6. Pilisszentkereszti Német Önkormányzat kérelme

            Előterjesztő: polgármester

7. Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat kérelme

            Előterjesztő: polgármester

8. Közösségi ház és Könyvtár közművelődési asszisztensének támogatása

            Előterjesztő: polgármester, Közösségi ház és Könyvtár igazgató

 

 

Pilisszentkereszt, 2017. május 19.

 

 

 

 

                                                                                                     Galó László sk

                                                                                                             elnök

 

                                                                                                                

Meghívottak:

 

Pénzügyi Bizottság külsős tagjai

polgármester

alpolgármester

jegyző

képviselők

Bartha Gyula könyvvizsgáló