Tájékoztatás (2011.11.17)

2011. november 17 - Kategória: Időközi választás 2011
A 2011. november 27-ei helyi időközi önkormányzati képviselő és polgármester választás szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása
Pilisszentkereszt Község Helyi  Választási Bizottsága 26/2011. HVB. sz. határozatával és a 27/2011. HVB. sz. határozatával jóváhagyta a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 2011.november 27-re kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásra Pilisszentkereszt településen az egyéni listás választás, és a polgármester választás szavazólapjának adattartalmát jóváhagyta.

A határozat ellen a meghozatalától számított 1 napon belül a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, Pilisszentkereszti Helyi Választási Bizottsághoz (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést oly módon lehet előterjeszteni, hogy a jogorvoslati kérelem legkésőbb 2011. november 10-én 16:00 óráig megérkezzen.

A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér a postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Pilisszentkereszt, 2011. november 17.

Helyi Választási Iroda