Rendezési terv egyeztetési anyag

Településrendezési eszközök felülvizsgála
Településszerkezeti terv - Helyi Építési Szabályzat

 Egyeztetési anyag - 2021. július

     PSZTK_tervezői_válaszok_210702

1_TSZT

    PSZTK_TRT_megfeleles
    PSZTK_TSZT_tervlap
    PSZTK_TSZT_valtozasok

2_SZT

    Jelmagyarázat
    PSZTK_SZT-1
    PSZTK_SZT-2
    PSZTK_SZT-3
    PSZTK_SZT-4

3_Alátámasztó környezeti értékelés

  Közlekedés
      PSZTK_KÖZLEKEDÉS_mintakeresztszelvény

  Közmű
      PSZTK_CSAT
      PSZTK_GAZ
      PSZTK_KORLATOZO_KOZMU
      PSZTK_VILL
      PSZTK_VIZ

  PSZTK_alátámasztó javított anyag
  PSZTK_ÖVEZETI_TERV
  
PSZTK_szerk_hész_javított terv

4_Örökségvédelmi hatástanulmány

      PSZTK_OHT_javított anyag

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Véleményezési eljárás anyaga - 2020. november  

Megalapozó vizsgálat

    Pilisszentkereszt_megalapozo_vizsgalat

    Tervlapok
         Közlekedés

            KV-1_ TersegiUthal
 
           KV-2.1_Uthal1
 
           KV-2.2_Uthal2
 
           KV-3.1_JKSZ1
 
           KV-3.2_JKSZ2
 
           KV-4_KozossegiKozl

         Közmű
            kozmu_KV_csatorna 
            
kozmu_KV_energia
 
           kozmu_KV_gáz
 
           kozmu_KV_korlátozó
 
           kozmu_KV_víz

       V1a_terulethasznalat_vizsgalat_kulterulet
 
      V1b_terulethasznalat_vizsgalat_belterulet
 
      V2_Pilisszentkereszt_termeszeti_ertekei
 
      V3a_Telekmeret_vizsgalat_belterulet
       
V3b_telekmeret_vizsgalat_kulterulet
       
V4a_beepitettseg_vizsgalat_belterulet
 
      V4b_beepitettseg_vizsgalat_kulterulet
 
      V5_epuletek_rendeltetese
 
      V6_epulet_alapterulet_vizsgalat
 
      V7- Intézmények
 
      V8- Szálláshelyek
 
      V9 - Érték és problémaérték

Településrendezési eszközök felülvizsgálata

1_TSZT

Pilisszentkereszt_trt_megfeleles
Pilisszentkereszt_TSZT_tervlap
Pilisszentkereszt_valtozasok

2_HÉSZ

Pilisszentkereszt_SZT_jelmagyarazat     
Pilisszentkereszt_SZT_1
Pilisszentkereszt_SZT_2
Pilisszentkereszt_SZT_3
Pilisszentkereszt_SZT_4

3_ Alátámasztó javaslat - környezeti értékelés

Pilisszentkereszt alátámasztó értékelés

Pilisszentkereszt_szerk_hesz_201130
Településfejlesztési koncepció
Örökségvédelmi hatástanulmány

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lakossági egyeztetés - tervezői válaszok
Településrendezési eszközök felülvizsgálata - Partnerségi egyeztetés anyaga - 2020. október

HÉSZ 
SZT jelmagyarázat
SZT-1
SZT-2
SZT-3
SZT-4

TSZT
TRT összhang
TSZT
TSZT változások

Rendezési terv hirdetmény 1---Hirdetmény és tervlapok megtekintése---Rendezési terv hirdetmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT ÉS AZ ÖSSZES ÉRDEKELTET, HOGY Pilisszentkereszt ÖNKORMÁNYZATÁNAK 87/2007. SZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATÁVAL ELHATÁROZOTT,

PILISSZENTKERESZT-DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 1997. ÉVI LXXVIII. TV. (ÉTV.) 9.§-a SZERINTI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA LEZÁRULT.

A TERVLAPOK (TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV) AZ ÖNKORMÁNYZAT HIRDETŐTÁBLÁJÁN, VALAMINT HONLAPJÁN (www.pilisszentkereszt.hu), MÍG A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, AZ ERRE ADOTT ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK, AZ EGYEZTETŐ TÁRGYALÁSOKRÓL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN, VALAMINT HONLAPJÁN (www.pilisszentkereszt.hu) 30 napig (2010. AUGUSZTUS 11-TŐL 2010. SZEPTEMBER 9-IG MEGTEKINTHETŐEK, VÉLEMÉNYEZHETŐEK.

KÉREM AZ ÉRDEKELTEKET, AMENNYIBEN A FENTIEKKEL KAPCSOLATBAN ÉSZREVÉTELÜK VAN, AZT 2010. SZEPTEMBER 9-IG ÍRÁSOS FORMÁBAN SZÍVESKEDJENEK ELJUTTATNI A POLGÁRMESTERI HIVATALBA.
 
Pilisszentkereszt, 2010. augusztus 10.

LENDVAI JÓZSEF

polgármester

Kapcsolódó anyagok:

I. Településfejlesztési Koncepció
II. vizsgálat.pdf
III. Környezeti vizsgálat és értékelés.pdf
V. Alátámasztó munkarész - Javaslat.pdf
VI. Jóváhagyandó munkarész.pdf
 

I. Településfejlesztési Koncepció
II. vizsgálat.pdf
III. Környezeti vizsgálat és értékelés.pdf
IV. Örökségvédelmi hatástanulmány.pdf
V. Alátámasztó munkarész - Javaslat.pdf
VI. Jóváhagyandó munkarész.pdf

 

ELFOGADOTT ANYAG:

Helyi építési szabályzat
SZ. 1.
SZ. 2.
SZ. 3.
SZ. 4.
 

AZ EGYEZTETÉS TOVÁBBI DOKUMENTUMAI ITT ÉRHETŐEK EL.