Archívum - Január 2013

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
Tájékoztatom a községünk lakóit, hogy Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléseinek idejéről és napirendjéről a honlapon és a Polgármesteri Hivatal hirdetőjére (belső, illetve külső) kitett Képviselő-testületi és Bizottsági meghívók alapján értesülhetnek.

A ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
Ez év március 16-án hatályba lépett a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet, amely szerint 2011. június 15-től csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható zenés, táncos rendezvény.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
A 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályozza a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeit.

Hatósági bizonyítvány

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal
Hatósági bizonyítvány

Hagyatéki tájékoztató

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a Polgármesteri Hivatal feladata, hogy az elhunyt után maradt ingó- és ingatlan vagyon ügyében a hagyatéki eljárást előkészítsük.

Tájékoztató birtokvédelmi ügyekhez

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
Ügytípus megnevezése:
Birtokvédelmi ügy

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
A szálláshely üzemeltetését és az abban bekövetkezett változásokat a kereskedő köteles bejelenteni a hatóságnál. Amennyiben a nyitvatartási idő módosul, akkor az újítást megelőző öt napban kell hivatalosan értesíteni a hatóságot erről a tényről.

Tájékoztatás a nem üzleti célú, szabadidős célú szálláshelyek működéséről

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
Be kell jelentenie az üzemeltetőnek a nem üzleti célú, szabadidős célú szálláshelyek működését. Erről a hatóság nyilvántartást vezet.

Talál tárgyak

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
Az elhagyott dolgot találó személy köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a jogosultnak, vagy Pilisszentkereszt Község Polgármesteri Hivatalának kell beszolgáltatni, melyről az ügyintéző jegyzőkönyvet köteles felvenni.

Ügyfelek jogai és kötelezettségei a hatósági eljárásban

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) által szabályozott ügyféli jogokról és kötelezettségekről: