Család- és Gyermekjóléti Intézmény

Családsegít�

DUNAKANYARI
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
Tel/Fax.: 26/400-172; 26/ 312-605,
 06-20/278-37-34,
06-20/295-81-95
nyitva tartás:  hétfő 13-17.00-ig
                                      kedd-péntek: 9-17.00-ig.
 gyermekjoletszte@gmail.com
        szcsaladsegito@freemail.hu
Szolgáltatásaink igénybevétele ingyenes

A szakmai egység működési területe: Szentendre, Budakalász, Pilisszentlászló, Leányfalu, Tahitótfalu, Visegrád, Kisoroszi, Szigetmonostor, Pócsmegyer, Pilisszentkereszt.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat célja: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének gyermekek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A szakmai egység működési területe: Szentendre, Budakalász, Pilisszentlászló, Leányfalu, Tahitótfalu, Visegrád, Kisoroszi, Szigetmonostor, Pócsmegyer, Pilisszentkereszt.

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadás a Közösségi Ház és Könyvtárban

Furka Ágnes
családsegítő

Szerda: 8.30-12.30 óráig
Csütörtök: 12-16 óráig.

Telefonos elérhetőség: 06/20 297-2425

Ügyfélfogadási időn kívül akut problémák, krízishelyzet esetén a Szolgálat szentendrei irodájában készséggel állunk rendelkezésükre munkanapokon 8-16 óráig ( Szentendre, Szentlászlói út 89. Tel: 06 26 312-605)

Amiben segíteni tudunk:

• a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás;
• az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése; a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósság terhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás;
• kríziskezelés
• a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése;
• az egyének és családtagok kapcsolatkészségének javítása, konfliktuskezelő szolgáltatás szervezése;
• szabadidős és közösségfejlesztő programok szervezése;
• egyéni és csoportos készségfejlesztés;
• a válsághelyzetben lévő várandósnak a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban történő segítségnyújtás;
• a gyermeknek, illetve családjának az átmeneti gondozáshoz való hozzájutás megszervezése, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetése, valamint a gyermek mielőbbi hazakerülésének elősegítése;
• a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése;
• a gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a szolgálat haladéktalanul, a központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

INTÉZMÉNYÜNK VALAMENNYI SZOLGÁLTATÁSA TÉRÍTÉSMENTES

Család és Gyermekjóléti Szolgálat telefonszáma:
Szentendre: 06-26-400-172
E-mail: sztecsaladsegito@gmail.com

Család-és Gyermekjóléti Központ telefonszáma:
Szentendre: 06-26-312-605
E-mail: gyermekjóletszte@gmail.com

Szentendre  - székhely- nyitvatartási ideje:
hétfő: 13-17óráig,  keddtől – péntekig: 9-17 óráig.
Posta címe: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

Telefonos készenléti szolgálat:

Célja: a Család-és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali (telefonon nyújtott) segítségnyújtás: tanácsadással, vagy tájékoztatással, gyermekek, családok, egyének részére.

Ügyeleti ideje: munkanapokon este 17-tól – reggel 9 óráig, munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Telefonszám: 06/20/364-08-27