Pályázatok

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda játszóudvar kialakítása

2023. január 10 - Kategória: Pályázatok
A Magyar Falu Program keretében 2022-ben megvalósult a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Főzőkonyha játszóudvarának felújítása. Az összefüggő térkő burkolat mellett egy gumiburkolatú futókör lett kialakítva.  Az új játszóudvar változatos lehetőséget biztosít a gyermekek kültéri mozgásához, sokoldalú, harmonikus mozgásfejlődésükhöz.

A játszóudvar fejlesztése 5.995.178,- Ft pályázati forrásból, valamint a Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért Alapítvány és Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának kiegészítő anyagi támogatásával valósult meg.

Kedvezményezett neve:                                  Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Támogatási Szerződés száma:                         3365856831
Projekt címe:                                     Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda játszóudvar kialakítása
Projekt kódja:                                                MFP-OJKJF/2022
Beruházás helyszíne:                                      Pilisszentkereszt, Mester utca 2.
A szerződött támogatás összege:                    5 995 177 Ft
Projekt kezdete:                                            2022. április 4.
Tervezett befejezés dátuma:                           2023. szeptember 29.
Tényleges befejezés dátuma:                          2022. december 14.
Kivitelező:                                                     OVI Kertrendészet Kft.

játszóudvar3

 játszóudvar1 játszóudvar2

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten

2021. február 12 - Kategória: Pályázatok
                                                              Sajtóközlemény
                          Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten
 

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2019.01.23-án sikeres pályázatot nyújtott be a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

Az önkormányzat a közel 188,42 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Fő utca, a Szabadság utca, valamint a Pilisszántói út felszíni csapadékvíz elvezetését valósítja meg.

A Támogatási Szerződés száma:     PM_CSAPVIZGAZD_2018/13

A pozitív támogatói döntést 2019. szeptember 16-án küldte ki a Magyar Államkincstár. 2019. november 27-én pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett.

A projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kerül kiépítésre a Fő utcában, Szabadság utcában, valamint a Pilisszántói úton

A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei:

A gyakoribbá váló rendkívüli időjárási események, a lezúduló nagy esőzések, veszélyes helyzeteket és komoly károkat okozhatnak mind a település lakosságának mind az élővizeknek. A károk megelőzése céljából a projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztése valósul meg melynek célja a településen további csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése, a meglévők felülvizsgálata és kapacitásuk növelése. Továbbá a vízelvezető rendszer műszaki kialakítása biztosítani hivatott a település kulturált, esztétikus megjelenését és az elöntések kiküszöbölését.

A Fő utcai csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Fő utca – Béke utca és a Köztemető közötti utcarészt érinti. A Fő utca, a Magyar Közút kezelésében lévő út, csapadékvíz elvezető rendszere korábban csak kis mértékben tudta a funkcióját ellátni. A korábbi mederburkolatok töredezettek voltak, az átereszek fel-iszaposodtak, a csapadékvizeket nem tudták megfelelően elvezetni. A projekt keretében a Fő utca meglévő csapadékvíz elvezető rendszer felújításra kerül, melynek keretében új TB elemek, illetve átereszek kerülnek kialakításra az adott szakaszon.

A Pilisszántói út csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Pilisszentkereszt autóbusz forduló – Kovács (Dera) patak szakaszt érinti. Ezen szakaszon korábban földmedrű árokszakaszok voltak találhatóak, betonátereszekkel, illetve az autóbuszfordulónál víznyelő rácsokkal. A korábbi csapadékvízelvezető rendszer állapota nem volt megfelelő arra, hogy a keletkező csapadékvizeket elvezesse. A projekt keretében, jelen szakaszon a meglévő földmedrű árkokat mederburkoló elemmel terveztük ellátni, valamint a meglévő átereszek cseréje is a projekt részét képezi.

A Szabadság utcai csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Kanyargó patakba való átvezetéssel valósul meg, amely a Szabadság utca – Északi részének rekonstrukcióját tartalmazza. A Szabadság utca jelen szakaszán, vízelvezető, monolit folyóka gondoskodott a csapadékvíz elvezetésről és egy víznyelő rácson keresztül csatlakozott bele, a monolit vasbeton medrű vízelvezető árokba, ami elvezette a csapadékvizek egy részét, a patakba. A valóságban, a folyóka nem volt képes elvezetni, a nagy intenzitással érkező csapadékvizeket, ezért a víz az útburkolaton jelentkezett. A projekt keretében, a Szabadság utca, tárgyi szakaszán, a folyóka, valamint a monolit vasbeton árok elbontásra kerülne, helyette TB árokburkoló elem kerül beépítésre.

A fejlesztés eredményei és társadalmi-gazdasági hatásai:

A beruházás megvalósításának hatására bel- és csapadékvíz károktól a lakosság és értékeik megóvásra kerülnek. A megépült, felújított csapadékvíz elvezető rendszerek hossza és a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága is növekszik. A belvízelvezető csatornák kiépítésével, felújításával és karbantartásával a belvizes terület nagysága csökken. A beruházás megvalósulásával a településen a belvízjárta területek csökkennek és a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága nő.

Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, akivel 2020.06.10-én megkötésre került a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatokat a DEPONÁTOR Kft. végzi. A munkaterület átadása a kivitelezőnek 2020.08.12-én megtörtént, ezt követően 2020.08.24-én meg is kezdték a munkálatokat.

A projekt befejezése előre láthatóan 2021.03.15.

                      Cserfa u. kép3              Cserfa u. kép4  

                      Cserfa u. kép5             Cserfa u. kép6


Tájékoztató - Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten

2021. február 12 - Kategória: Pályázatok

                                 Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2019.01.23-án sikeres pályázatot nyújtott be a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

Az önkormányzat a közel 188,42 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Fő utca, a Szabadság utca, valamint a Pilisszántói út felszíni csapadékvíz elvezetését valósítja meg.


A projekt főbb adatai

Kedvezményezett neve: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Projekt címe: Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten
A szerződött támogatás összege: 188 419 703,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 95 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.15.
A Támogatási Szerződés száma: PM_CSAPVIZGAZD_2018/13

A projekt tartalmának bemutatása

A pénzügyminiszter 2019. szeptember 2-án döntést hozott az „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében, amivel 25 települési önkormányzat beruházásai nyertek támogatást.

A pozitív támogatói döntést 2019. szeptember 16-án küldte ki a Magyar Államkincstár. 2019. december 6-án pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett.

Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, akivel 2020.06.10-én megkötésre került a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatokat a DEPONÁTOR Kft. végzi. A munkaterület átadása a kivitelezőnek 2020.08.12-én megtörtént, ezt követően 2020.08.24-én meg is kezdték a munkálatokat.

A projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kerül kiépítésre a Fő utcában, Szabadság utcában, valamint a Pilisszántói úton. A Fő utcai csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Fő utca – Béke utca és a Köztemető közötti utcarészt érinti. A Fő utca meglévő csapadékvíz elvezető rendszer felújításra kerül, melynek keretében új TB elemek, illetve átereszek kerülnek kialakításra az adott szakaszon. A Pilisszántói út csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Pilisszentkereszt autóbusz forduló – Kovács (Dera) patak szakaszt érinti. Ezen szakaszon a meglévő földmedrű árkokat mederburkoló elemmel terveztük ellátni, valamint a meglévő átereszek cseréje is a projekt részét képezi.A Szabadság utcai csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Kanyargó patakba való átvezetéssel valósul meg, amely a Szabadság utca – Északi részének rekonstrukcióját tartalmazza. A Szabadság utca jelen szakaszán a folyóka, valamint a monolit vasbeton árok elbontásra kerül, helyette TB árokburkoló elem kerül beépítésre.

A fejlesztés megakadályozza, az utóbbi években bekövetkezett káresemények megismétlődését és elősegíti a vízkárok enyhítését.

Cserfa utca csap.víz elvezetés kép1       Cserfa utca csap.víz elvezetés kép2

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Két csoportos bölcsőde építés

2019. december 13 - Kategória: Pályázatok
                                                              SAJTÓKÖZLEMÉNY 
                                        Két csoportos bölcsőde építés Pilisszentkereszten
                                                            "Malmocskák Bölcsőde"
                                                                  projekt kezdés

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 azonosító számú felhívásra.

A projekt a Pénzügyminisztérium támogatásával valósul meg. A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

Az önkormányzat a 2019. július 08-ai döntés alapján 223,53 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével megépítheti a település első bölcsődéjét.

Bölcsőde1Bölcsőde2

Útravaló

2019. április 04 - Kategória: Pályázatok

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Ösztöndíj és Mentorálási Támogatás Hátrányos Helyzetű Tanulóknak Útravaló Ösztöndíjprogram

Pályázat

2019. február 25 - Kategória: Pályázatok

Emberi Erőforrások Minisztere

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Intézményvezető

 (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Testvértelepülési találkozó - PLES

2017. október 19 - Kategória: Pályázatok
Testvértelepülési találkozó PLES

"Bemutatkoznak járásaink tehetséges művészei" című kiállítás

2017. szeptember 07 - Kategória: Pályázatok

A Szentendrei Járási Hivatal az alábbiakban adja közzé a Pest Megyei Kormányhivatal "Bemutatkoznak járásaink tehetséges művészei" kiállítással kapcsolatos felhívását:

Tisztelt Művész!

A Pest Megyei Kormányhivatalban (1052 Budapest, Városház u. 7.) 2017 tavaszán egy rendhagyó képzőművészeti kiállítás sorozat vette kezdetét "Bemutatkoznak járásaink tehetséges művészei" címmel, amely egy-egy járás alkotóinak munkáival mutatja be Pest megye kortárs képzőművészeti életét.

A kiállítás kapcsán teret adunk kevésbé ismert művészeknek is a bemutatkozásra, megnyitjuk a hivatal zárt világát a művészvilág felé, hogy kölcsönösen bepillanthassunk egymás tevékenységébe, világlátásába.

...

EACEA pályázat - Nagyölved - beszámoló

2017. szeptember 07 - Kategória: Pályázatok

A község polgármestere július 4-én ünnepélyesen üdvözölte a résztvevőket, bemutatta a fő gondolatát a projektnek, a partnerek és a projekt  feladatait ismertette. A délutáni órákban tartott előadást és egy informális vitát a jelenlevők részvételével  – európai szolidaritás, önkéntesség, a fiatalok számára a jövő az EU-ban, a jelenlegi kihívások szerepe. Az órákban a résztvevőknek beszámolt a saját tapasztalatai alapján a  jelenlegi kihívásokról, a polgárok életéről az EU-ban – a szolidaritásról, az összetartozásról, a békéről, a harmadik világ szegényeinek szóló segítésről -  Dr. László Attila, Romániából. A kulturális program keretén belül filmeket néztek a résztvevők, melyről utána vitát folytattak, számos téma és nézet elhangzott...

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017.

2017. július 25 - Kategória: Pályázatok

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen elektronikus úton pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz.