Hirdetmények

Kifüggesztés - Pécseli Gergely

2022. november 16 - Kategória: Hirdetmények
Kifüggesztés - Pécseli Gergely

Közlemény népszámlálással kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan

2022. november 02 - Kategória: Hirdetmények
            A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleménye a népszámlálással kapcsolatos adatkezelések vonatkozásában
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) több beadvány érkezett, amelyekben az érintettek a népszámlálás vonatkozásában a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) kereskedelmi tevékenységére is hivatkozva fejtik ki az adatgyűjtéssel összefüggő aggályaikat.
A Hatóság mindenekelőtt rögzíti, hogy a népszámlálás tekintetében elsődlegesen a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) szabályai alkalmazandóak.
 
Az Nsztv. 3. § (1) bekezdése szerint az adatszolgáltatás – kivéve az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan – kötelező; az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.
Ennek megfelelően, a fent megjelölt jogszabályi kötelezettséggel összhangban a népszámlálással összefüggő, KSH által végzett adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet1 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az a KSH-ra ruházott közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.
A népszámlálással összefüggő adatkezelés vonatkozásában a következő linken keresztül érhető el tájékoztatás: https://nepszamlalas2022.hu/media/KSH_Nepszamlalas_adatkezelesi_tajekoztatoja_masodik.pdf.
A népszámlálás során a KSH által gyűjtött adatok az Nsztv. 3. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag statisztikai célra használhatók fel.
 
Fentiekre tekintettel a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás megtiltása ezen jogviszonnyal összefüggésben nem gyakorolható.
A Hatóság rögzíti, hogy az Nsztv. 3. § (3) bekezdése értelmében az érintettek a GDPR 17. és 18., valamint 21. cikkében foglalt, törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jogát kizárólag az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatokkal (az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatok) összefüggésben az adatok helyre nem állítható módon statisztikai adattá (anonim adattá) történő alakításáig gyakorolhatják.
A Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a népszámlálásra vonatkozó jogalkotásba a Hatóságot bevonták, a jogszabálytervezeteket véleményezte, továbbá a KSH a népszámlálás előkészítése során a tervezett adatkezelési tevékenységekkel összefüggő
hatásvizsgálatot készített. A hatásvizsgálat eredményeként a KSH – összhangban a GDPR 36. cikkében foglaltakkal – a Hatósággal előzetes konzultációt folytatott.
 
1 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR)
 
Budapest, 2022. október 4.
 
Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár

Népszámlálás - adatkezelés

2022. október 11 - Kategória: Hirdetmények

Rabovszky Ákos hirdetmény

2022. szeptember 21 - Kategória: Hirdetmények
Rabovszky Ákos hirdetmény

Ingatlanárverési hirdetmény - Dr. Havas Gábor, Dr. Havas Gáborné

2022. szeptember 14 - Kategória: Hirdetmények

Megkönnyíti a katások bevételi nyilatkozatát a NAV

2022. szeptember 13 - Kategória: Hirdetmények
A régi katásoknak a kataalanyiság megszűnése miatt szeptember 30-ig nyilatkozniuk kell a bevételeikről.
2022. szeptember 1-jén hatályukat vesztették a kisadózó vállalkozások tételes adójának (régi kata) szabályai. Ezért azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 2022. augusztus 31-én a régi kata alanyai voltak, az adóalanyiság törvényi megszűnése utáni 30 napon belül, azaz 2022. szeptember 30-ig nyilatkozniuk kell a bevételükről és az esetleges 40 százalékos mértékű adót is be kell vallaniuk. A nyilatkozatot azoknak is be kell nyújtaniuk, akik 2022. augusztus 31-én szüneteltették tevékenységüket.
Nyilatkozni a 22KATA jelű nyomtatványon kell, mely legegyszerűbben a NAV honlapjáról vagy közvetlenül az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban érhető el. A KAÜ-azonosítás után a volt kisadózó a vállalkozói adószámát kiválasztva a 22KATA felületre jut, ahol néhány kattintással kitöltheti és beadhatja nyilatkozatát.

                                                                                                                         Nemzeti Adó- és Vámhivatal

NAV sajtóközlemény - Ügyintézés digitálisan

2022. szeptember 07 - Kategória: Hirdetmények
Ügyintézés digitálisan

Beszámoló Nagyölved Testvérközségünk elnyert pályázatáról

2022. szeptember 02 - Kategória: Hirdetmények

Nagyölved (Veľké Ludince) Testvérközségünk 2 éve elnyert EACEA pályázata idén valósult meg. A pályázati beszámoló az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.velkeludince.sk/urad/projekty/eacea/#top

Vzdelaním a spoluprácou proti populizmu a extrémizmu - EACEA 

Projekt info

Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok

2022. augusztus 31 - Kategória: Hirdetmények

Tisztelt Lakosok!

A Kormány Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatot indított el országosan olyan településekre, ahol nem érhető el állandó jelleggel kormányablak szolgáltatás.

Ezeken a településeken előre megadott időpontokban tudják majd intézni ügyeiket a helyi lakosok, több mint 2500 ügykört tudnak kezdeményezni és tájékozódhatnak az eljárások menetéről.

A mobilizált kormányablakokban - többek között - az alábbi ügyek intézésére lesz lehetőség:

  • személyi igazolvány igénylése,
  • lakcímváltozás bejelentése,
  • jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézés,
  • parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek,
  • diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele,
  • útlevél igénylése,
  • ügyfélkapu regisztráció.

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat munkaállomáson a teljes informatikai rendszert kialakították, mely magába foglalja a beépített fényképezőt, a nyomtatót és a szkennert is. A mobilbusz klímával felszerelt és akadálymentesített.

Az előre meghatározott időpontok az ügyfelek részére kihirdetésre kerülnek a település weboldalán és hirdetőtábláján, illetve a Kormányablakbusz menetrendjéről a https://kormanyablak.hu/hu/mobilizalt-ugyfelszolgalatok oldalon is tájékozódhatnak.

Rabovszky Ákos szabs. ügye - hirdetmény útján történő kézbesítés

2022. augusztus 09 - Kategória: Hirdetmények
Rabovszky Ákos szabs ügye - hirdetmény