A ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
Ez év március 16-án hatályba lépett a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet, amely szerint 2011. június 15-től csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható zenés, táncos rendezvény.
A jogszabály hatálya kiterjed az olyan alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyet:

- egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű építményben tartanak, vagy

- szabadtéri rendezvény esetében, amennyiben a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amikor a  résztvevők száma az 1000 főt meghaladja.

Rendszeres rendezvény: hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény.

Alkalmi rendezvény: egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

Az eljárás kérelemre indul. Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be, akinek kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel kell rendelkeznie.

Az engedélyezési eljárásban több szakhatóság is részt vesz. Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki, tartja nyilván és teszi közzé a honlapján. Az ügyintézési határidő 20 nap, de ebbe bizonyos eljárási cselekmények (pl. szakhatósági eljárás, hiánypótlásra adott határidő, stb.) nem tartoznak bele.

A rendeletet nem kell alkalmazni:

- a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,

- a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre,

- a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre,

- családi eseménnyel kapcsolatos rendezvényekre,

- közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Tájékoztatásunk nem teljes körű, kérdéseikkel kérjük telefonon (06-26-547-502), vagy személyesen forduljanak Sármási Péter ügyintézőhöz.

A kérelem nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról a www.pilisszentkereszt.hu honlapról.

(http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=135433.353423)  
A jogszabály teljes szövege is elérhető a fenti címen.

 

Polgármesteri Hivatal