Hatósági bizonyítvány

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal
Hatósági bizonyítvány
A jegyző tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
Hatósági bizonyítványt akkor lehet kiállítani, ha ezt jogszabály előírja, vagy ennek szükségességét az ügyfél valószínűsíti.
A hatósági bizonyítvány kiadására az a hatóság illetékes, amelynek
területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt,
területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt,
nyilvántartása az adatot tartalmazza.
A hatósági bizonyítványt 10 napon belül ki kell adni, vagy az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal kell ellátni.
Hatósági bizonyítványt akkor lehet kiállítani, ha ezt jogszabály előírja, vagy ennek szükségességét az ügyfél valószínűsíti.
A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha

kiadása jogszabályba ütközik,
az igazolni kívánt tény, állapot vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható,
az ügyfél a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy szükségességét nem tudja valószínűsíteni, vagy valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri.
Hatósági bizonyítvány általános illetéke: 3.000.- Ft /illetékbélyeg.
Illetékmentesség: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33.§-ban meghatározottak szerint.


Polgármesteri Hivatal