TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
Tájékoztatom a községünk lakóit, hogy Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléseinek idejéről és napirendjéről a honlapon és a Polgármesteri Hivatal hirdetőjére (belső, illetve külső) kitett Képviselő-testületi és Bizottsági meghívók alapján értesülhetnek.
Természetesen az ülések idejéről a Polgármesteri Hivatal szervezési ügyintézőjétől is érdeklődhetnek. (26/547-501)

A községi honlapon elhelyezzük a következő Képviselő-testület ülés időpontját tartalmazó felhívást, megtalálhatóak a honlapon a Képviselő-testületi és a Bizottsági ülések meghívói is. A rendes Képviselő-testületi ülésre szóló meghívót 5 nappal az ülés napja előtt elhelyezzük a hivatal hirdetőtábláján és a honlapon.

A Képviselő-testület rendes üléseit az önkormányzat éves munkaterve tartalmazza, mely minden esetben csütörtöki napra esik, a kapcsolódó bizottsági ülésekre pedig hétfőtől szerdáig kerül általában sor.

A Képviselő-testület ülései a zárt ülés keretében tárgyalt egy-egy napirendtől eltekintve nyilvánosak, így az ülésekre szeretettel várjuk az érdeklődőket. A zárt napirendeket külön jelöljük a meghívón, mely napirendek tárgyalása során az érdeklődők nem, csak az érintettek lehetnek jelen.

A Képviselő-testület rendkívüli ülései az éves munkatervben nem szerepelnek, azokat előre nem látható okból, általában halasztást nem tűrő napirendek megtárgyalása érdekében hívják össze.

Az önkormányzat éves munkaterve a honlapon az önkormányzat / képviselő testület menüpont alatt található.

Polgármesteri Hivatal