Földhasználati nyilvántartásról

2013. március 24 - Kategória: Tájékoztatók

TÁJÉKOZTATÁS

FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÁS

FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁSRÓL

 

 1. Aki termőföldet használ (akár tulajdonos/haszonélvező/vagyonkezelő, akár szerződéses földhasználó) az a terület térmértékétől függetlenül köteles a használatot a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni.
 2. Ha szerződésen alapuló földhasználati jogcím (haszonbérlet, haszonkölcsön…stb.) alapján használja a termőföldet, úgy a bérbe vevőnek kell a földhasználati bejelentést megtennie.
 3. Ha nincs a termőföldre vonatkozó földhasználati szerződés, úgy a tulajdonosnak, illetve haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvezőnek kell a földhasználati bejelentést megtennie.
 4. A bejelentést a FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP-on kell megtenni, melyhez mellékelni kell a személyigazolvány és lakcímkártya másolatát.
 5. A földhasználati nyilvántartási eljárás díjmentes. 2013. április 30-ig a földhivatal nem szankcionálja a regisztrációt elmulasztókat.
 6. Az ADATKÖZLÉSI AZONOSÍTÓ ADATLAP-ot a már regisztrált földhasználóknak kell kitölteniük (személyi szám, állampolgárság, családi gazd. nyilv. száma, gazdálkodó szervezet azonosítói).
 7. Amennyiben a bejelenteni kívánt földrészletet 1/1 tulajdoni hányadban használja (bármilyen jogcímen) a földhasználó, úgy a bejelentési adatlap 2. és 3. oldalán az alrészlet helyett a helyrajzi számokat is felsorolhatja. A többi adatot, ha nem tudja, úgy a földhivatal kiegészíti (Ak, területnagyság).
 8.  Ha külterületi ingatlan estében osztatlan közös tulajdon áll fenn, úgy szerződés hiányában írásos használati megállapodást és földmérő által elkészített használati megosztási vázrajzot kell csatolni a bejelentési adatlaphoz.
 9. Zártkerti földrészlet esetében – osztatlan közös tulajdon fennállása esetén, ha nincs külön szerződés a termőföld használatára vonatkozóan – elegendő egy 30 napnál nem régebbi térképmásolaton bejelölni a használat helyét.
 10. Szerződéses földhasználat esetén a tényleges földhasználónak kell a földhasználati nyilvántartásba vételi eljárást lefolytatni.
 11. A földhivatal ingatlan-nyilvántartásában ERDŐ és KIVETT (többnyire belterületi) művelési ágban nyilvántartott ingatlanokat nem kell a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni.
 12. A földhasználati bejelentési adatlap letölthető a www.foldhivatal.hu –oldalról. Az aláírt adatlapot az előírt mellékletekkel együtt levélben is eljuttathatják a földhivatalhoz.
 13. A már nyilvántartott földhasználóknak – ha nincs változás - nem kell ismételten regisztrálniuk.

 

A földhivatal a földhasználati nyilvántartási eljárást a 356/2007. (XII. 23.) kormányrendelet és az 1994. évi LV. törvény alapján folytatja le.

 

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1., www.foldhivatal.hu ; * 2001 Szentendre, Pf. 59.,

e-mail: szentendre@takarnet.hu;

(: (26) 312-413; 7: (26) 312-331

Az ügyfélfogadás időpontja:

                                                                                   Hétfő 13:00-16:00; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00; Péntek 8:00-12:00