Meghívó a 2017. május 25-i képviselő-testületi ülésre

2017. május 19 - Kategória: Hírek
sárga címer7/2017. K-t.
                                             MEGHÍVÓ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2017. május 25-én (csütörtökön) 18.00 órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14.
 

Előterjesztések

1. Tájékoztatás a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásának helyzetéről

Előterjesztő: polgármester

2. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről, és a Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő jelentés) – tulajdonosi hatáskörben

Előterjesztő: polgármester

3. Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról – Zárszámadási rendelet elfogadása

Előterjesztő: polgármester

4. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól, tapasztalatairól

Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző

5. Előterjesztés civil szervezetek és egyesületek támogatására irányuló pályázat elbírálásáról

Előterjesztő: polgármester

6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz

Előterjesztő: jegyző

7. Pilisszentkereszti Német Önkormányzat kérelme

            Előterjesztő: polgármester

8. Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat kérelme

            Előterjesztő: polgármester

9. Közösségi ház és Könyvtár közművelődési asszisztensének támogatása

            Előterjesztő: polgármester, Közösségi ház és Könyvtár igazgató

 

Pilisszentkereszt, 2017. május 5.

 

                                                                                                        Peller Márton
                                                                                                        polgármester

Meghívottak:

PNÖ elnök

PSZÖ elnök

Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint

 

1.      Napirendhez: háziorvos, védőnő

2.      Napirendhez: FB elnök, ügyvezető

2-4.  Napirendhez: Bartha Gyula, PB tagok, belső ellenőr