Meghívó a 2017. november 30-i képviselő-testületi ülésre

2017. november 05 - Kategória: Hírek
sárga címer16/2017. K-t.
                                         MEGHÍVÓ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2017. november 30-án (csütörtök) 18.00 órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14.

Előterjesztések 

Napirendi javaslat

1. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda téli zárvatartása

            Előterjesztő: polgármester

2. A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a rendelet szükség szerinti módosítása

            Előterjesztő: polgármester

3. OSZÖ letéti összeg átutalása a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda részére

            Előterjesztő: polgármester

4. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda konyhájának szellőző rendszer kiépítése

            Előterjesztő: polgármester

5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

            Előterjesztő: polgármester

6. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek módosítása

            Előterjesztő: polgármester

7. Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjrendszerre beadott pályázatok elbírálása - ZÁRT

            Előterjesztő: polgármester

8. Települési Arculati kézikönyv egyeztetési anyagának ismertetése

            Előterjesztő: polgármester

9. Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására, és a helyi adó rendelet módosítására

            Előterjesztő: polgármester

10. Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézménnyel kapcsolatos döntések meghozatala

            Előterjesztő: polgármester

 

 

Pilisszentkereszt, 2017. november 24.

                                                                                                        Peller Márton
                                                                                                        polgármester

 

Meghívottak:

PNÖ elnök

PSZÖ elnök

Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint

1.        Napirendhez: óvodavezető

2.        Napirendhez: Bartha Gyula könyvvizsgáló

    8-9.       Napirendhez: Főépítész