Meghívó 2018. január 25-i képviselő-testületi ülésre

2018. január 19 - Kategória: Hírek
sárga címer1/2018. K-t.
                                         MEGHÍVÓ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2018. január 25-én (csütörtök) 18.00 órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14.

Előterjesztések 

Napirendi javaslat

 

1. Óvoda nyári zárva tartása

            Előterjesztő: polgármester

2. A 2018. évi költségvetésről szóló …/2018. (……) önkormányzati rendelet elfogadásának első fordulója            Előterjesztő: polgármester

3. Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről

          Előterjesztő: jegyző

4. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

            Előterjesztő: jegyző

5. 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

            Előterjesztő: polgármester

 

 

 

Pilisszentkereszt, 2018. január 17.

                                                                                                        Peller Márton

                                                                                                         polgármester

Meghívottak:

PNÖ elnök

PSZÖ elnök

Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint


1.      Napirendhez: óvodavezető

1-2.    Napirendhez: Bartha Gyula, intézményvezetők