Pilisszentkereszti Közösségi Ház Néptánccsoportja - pályázati szakmai beszámoló

2019. július 25 - Kategória: Közösségi Ház programjai

Néptánccsoport

PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ NÉPTÁNCCSOPORTJA
CSSP-NÉPTÁNC-2018-0436 sz. pályázat szakmai beszámolója
 

Néptánccsoportunk fő feladatának a Kárpát-medence népeinek autentikus zenei- és tánchagyományai megismerését, megőrzését, továbbá korszerű színpadi feldolgozását, a gyermek- és fiatalok körében való népszerűsítését tekinti. Településünkön többféle nemzetiség él együtt több száz éve. Táncainkat a hagyományok felelevenítésével, megőrzésével és tovább örökítésének céljával adjuk elő.

Fennállásunk óta folyamatosan, és 2018-2019-ben is minden évszakban részt vettünk helyi, regionális, országos, ill. nemzetközi rendezésű fesztiválokon, eseményeken, nagy örömöt okozva a jelenlévő közönségnek. Előadott táncaink kiválasztásánál alkalmazkodunk az adott rendezvények fő üzenetéhez. A tájegységek hagyományainak megfelelően a táncok fellelhető eredeti jellemzőit igyekszünk elsajátítani, az igazi hagyományőrzés, a "tiszta forrás" érdekében. Tánccsoportunk folyamatosan, heti rendszerességgel a csoportnak helyet adó kulturális központban gyakorol, nyári és téli szünet nélkül. Néptáncegyüttesünk fejlődésének kulcsa az állandó, folyamatos képzés, új táncok elsajátítása, a régen tanultak ismétlése, hiszen az országos vagy akár a helyi fesztiválokon is csak a szépen begyakorolt repertoárral tudunk színvonalasan bemutatkozni.

Az előzetes tervek szerint jelen pályázat lehetőségének keretében szlovák helyszínen Zselizen nemzetközi néptánc fesztiválon jártunk, megtekintettük hogyan élnek határainkon túl a magyarlakta területeken, ill. hogyan tudják őrizni viseletükben, énekükben és táncukban magyarságunk közös, eredeti hagyományait.

Az együtt, csoportban való táncolás töretlen személyes örömünket fejezi ki, amelyet minden alkalommal megélünk. Példamutató csoporttá váltunk, ahogyan kitartásunkkal, összetartozásunkkal, tánctanárunk helyi gyűjtő- és kutatómunkájával hagyományaink nyomába eredtünk. Minden új tánc egy új élményt hoz el a csoport számára, így gazdagodunk, ezáltal kulturális anyanyelvünk töretlen fejlődésben van magyarságunk megélésének égiszében. Fellépéseink, felkéréseink az elmúlt egy évben: Veľké Ludince (Nagyölved), Budapest Rákoskeresztúr helyi szlovákok ünnepe. A régiónk Klastrom Fesztiválján való részvétel, Csobánkán és Pomázon majálison, nemzetiségek ünnepi fesztiválján és szüreti bálokon táncoltunk. Csobánkán, Pilisszántón és Pilisszentkereszten a nyugdíjas korosztály köszöntése alkalmával mutattuk be legújabb táncainkat. Részt vettünk Egerben egy nemzetközi népzenei fesztiválon, ahol a hazai együtteseken kívül Felvidékről, Erdélyből Délvidékről is voltak előadók. Segítséget kaptunk, az eltérő kulturális hagyományok betekintésébe a dalok énekek, zenék és viseletek tekintetében is. A koreográfiák még hitelesebbek, ha azokat autentikus népviseletekben adjuk elő, így ebben az évben sikerült jelen pályázat segítségével a népviselet-állományunk bővítése is. Több táncunkat is a tájegység eredeti viseletében tudjuk bemutatni, így még eredetibb, szebb és hitelesebb lesz az előadásunk. Az elavult technikai hátterünk megújítása is sikerült tárgyi eszközök beszerzése révén, így modern technikai háttér áll rendelkezésünkre a próbákhoz. A minőségi színvonal elérése érdekében élőzenekari kísérettel is gyakoroltunk, amely szinte egy új világot hozott a táncainkhoz, a továbbiakban folytatjuk táncpróbákon és az egyes fellépések alkalmával is.

 

Kérjük, mutassa be a támogatás kapcsán elért legfontosabb eredményeket! Írja le, hogy a megvalósított támogatás célja és eredményei a pályázatban tervezettekhez képest módosultak-e, ha igen mennyiben és miért (az eltérés módja és indoka)!

Nemzeti értékeink egyik legnagyobb kincse a magyar néptánc. Ősi néptánc-művészetünk nem múló divat, hanem nemzeti életünk szerves része és megmaradásunk egyik záloga.

A magyar néptánc sokszínű, rengeteg változatban él. A tánc tudománya anyáról leányra, apáról fiúra szállt, s a tánc fennmaradása az utód képességétől függött. Ha a magyar tánckészség nem öröklődött volna, táncvilágunk talán nyomtalanul eltűnt volna.

2018 -ban tánccsoportunk fennállásának 10. jubileumi évfordulója volt, amelyre egy egész estés bemutatót terveztünk előadni. Nagyon sokat készültünk és gyakoroltunk, izgatott szervezés folyt, több vendégelőadóval, ének- és táncegyüttesekkel, gyermek néptánc csoporttokkal együtt ünnepeltünk

A néptánccsoportunk célja a Kárpát-medence magyar népi kultúrájának hagyományok hű őrzése és táncban, zenében, viseletben való folyamatos megjelenítése. Szorgos és rendszeres munkánk eredménye, hogy számos hazai és külföldi rendezvény résztvevői lehettünk.

Néptáncegyüttesünk életében fontos szerepe van a hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása. Ennek megfelelően az együttesünk egyre több meghívást kap fesztiválokra, nemzetiségi találkozókra, amelyen örömmel veszünk részt. Néhány taggal bővült a csoportunk, aminek külön örülünk, mert fiatalabbak is csatlakoztak hozzánk. Örömteli eredménynek tekintjük, hogy magabiztosabbak lettünk a színpadon, egyre bátrabban mondunk igent a fellépésekre való meghívásoknak.

Persze egy néptánccsoport élete manapság már főként a közönség szórakoztatásáról szól. Fellépéseinken igyekszünk a táncunkkal kellemes perceket szerezni a nézőknek, remélve, hogy ezzel felkeltjük az érdeklődésüket a néptánc és népzene iránt. Rendszeresen fellépünk helyi rendezvényeken, országos és nemzetiségi fesztiválokon.

 

Eredeti terveinkben megjelölt célunk és annak eredménye módosult a támogatási összeg csökkenése miatt.

1. Szerettünk volna együtt közösen ellátogatni Erdélybe, testvértelepülésünkre Kézdiszentkeresztre, hogy ott helyben találkozzunk a Tisztás Néptáncegyüttes fiatal és idősebb tagjaival, eszmét cseréljünk, közösen táncoljunk. Onnan tovább utaztunk volna Kalotaszegre vagy Moldvába, hogy a már korábban begyakorolt moldvai csángó táncot születésének helyén is megnézzük. A kalotaszegi magyarok, románok és cigányok zenéje sok szempontból összefonódott, ugyanakkor sajátos jegyekkel is rendelkezik. A csárdást és szaporát helyenként mindhárom etnikum táncolja, legfeljebb utóbbit másként nevezi. Emiatt szerettünk volna ellátogatni Kalotaszegre, hogy eredeti helyén eredeti néptáncot tanuljunk.

2. A másik részleges módosítás az élőzene kísérettel való koreográfiák gyakorlása és megtanulása. Nagyszerű dolog együtt a zenészekkel egymást figyelve és alkalmazkodva a hangszerek és zenészek ritmusával táncolni, énekelni. Ebben eddig nem volt gyakorlatunk, jelen pályázat lehetőségével élve éppen csak belekóstoltunk, amely végül igen kedvünkre való lett. Továbbiakban tervezzük ennek továbbfejlesztését, fenntartását és megmaradását.

Néptánccsoport2Néptánccsoport3

Néptánccsoport1