Óvodapedagógus - pályázati felhívás

2019. augusztus 01 - Kategória: Hírek

óvoda logo

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
                         a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
                              1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
                                     alapján pályázatot hirdet
                 Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
                                        óvodapedagógus
                                       munkakör betöltésére.

                                                Benyújtási határidő: 2019. augusztus 23.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Mester utca 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés, ellátás a munkaköri leírás és a Pedagógiai Program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus végzettség
  • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szlovák nemzetiségi óvodapedagógus
  • szlovák nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz,  az iskolai végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2098 Pilisszentkereszt, Mester utca 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132/2019, valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton pilisszentkereszt@ovi-mlynky.t-online.hu e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Somogyi Gáborné, Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Mester utca 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 27.