Szakács - pályázati felhívás

2019. szeptember 06 - Kategória: Hírek

óvoda logo

                    Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda

      a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
                          20/A. § alapján pályázatot hirdet

                   Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
                                 szakács 
munkakör betöltésére.                            

                     Benyújtási határidő: 2019. szeptember 20.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Mester u. 2. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakácsként közvetlen irányítója, munkaszervezője a konyhán folyó munkáknak. felel az étel minőségéért, mennyiségéért, időre történő elkészítéséért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Szakmunkásképző intézet,

•         Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyi Gáborné nyújt, a 209918565 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2098 Pilisszentkereszt, Mester u. 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 141/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.

vagy

•         Elektronikus úton Somogyi Gáborné részére a pilisszentkereszt@ovimlynky.t-online.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Elektronikus úton pilisszentkereszt@ovimlynky.t-online.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Somogyi Gáborné, Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Mester u. 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25.