Meghívó 2020. január 28-i Pénzügyi Bizottsági ülésre

2020. január 24 - Kategória: Hírek

sárga címer1/2020. Pénzügyi Bizottsági ülés
                                          MEGHÍVÓ

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága
2020. január 28-án (kedden) 17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt Fő út 14.

Napirendi javaslat

1. A 2020. évi költségvetésről szóló …/2020. (……) önkormányzati rendelet elfogadásának első fordulója               

Előterjesztő: polgármester

2. Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár bérleti díjainak felülvizsgálata

            Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke

3. 2020. évi adóbevételekkel kapcsolatos tájékoztatás

            Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke

 

Pilisszentkereszt, 2020. január 24.

 

                                                                      Zsarnóciné Pap Anna sk.
                                                                                       elnök

 

Meghívottak:

PSZÖ elnök
PNÖ elnök
Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint