Meghívó 2021. június 30-i képviselő-testületi ülésre

2021. június 28 - Kategória: Hírek

sárga címer1/2021. K-t.
                                        MEGHÍVÓ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2021. június 30-án (szerda) 17.30 órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14.

Előterjesztések

Napirendi javaslat

1. Pilisszentkereszt Község településrendezési eszközök felülvizsgálata - véleményezési szakasz
       Előterjesztő: polgármester
2. Boda József és neje kérelme
       Előterjesztő: polgármester
3. Vételi szándékok a Szabadság u. 899 hrsz-ú területre vonatkozóan
       Előterjesztő: polgármester
4. 1220/2 hrsz-ú üzlethelyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása.
       Előterjesztő: polgármester
5. A Magyar Falu program keretében állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba
vétele
      Előterjesztő: polgármester
6. Pilisi Klastrom Fesztivál megrendezése
      Előterjesztő: polgármester
7. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott döntésekről
      Előterjesztő: polgármester
8. Egyebek
 
Pilisszentkereszt, 2021. június 24.
 
Peller Márton
polgármester
 
Meghívottak:
PNÖ elnök
PSZÖ elnök
Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint
1. Napirendhez: Rózsa Gyöngyvér főépítész