Pályázati felhívás - Intézményvezető-helyettes beosztás ellátására

2021. június 15 - Kategória: Hírek

Pályázati felhívás                      Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda

 a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
                    Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
                   intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)
                                        beosztás ellátására.        
                        Benyújtási határidő: 2021. július 15.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2026.08.16-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Mester utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi és az intézményvezető-helyettesi feladatok ellátása a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.        

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Szlovák nyelv alap szintű nyelvtudás,

•         óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű kommunikációs készség, szakmai elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyi Gáborné nyújt, a 06 20 9918565 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2098 Pilisszentkereszt, Mester utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 109/2021 , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus, intézményvezető helyettes.

•         Elektronikus úton pilisszentkereszt@ovimlynky.t-online.hu oldalon keresztül.

•         Személyesen: Somogyi Gáborné, Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Mester utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://www.pilisszentkereszt.hu/blog - 2021. június 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.