Meghívó 2021. szeptember 30-i Pénzügyi Bizottsági ülésre

2021. szeptember 27 - Kategória: Hírek

sárga címer1/2021. Pénzügyi Bizottsági ülés                                         
                                        MEGHÍVÓ

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága
2021. szeptember 30-án (csütörtökön) 17.30 órakor ülést tart, 
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt Fő út 14.

Napirendi javaslat

  1. Beszámoló a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: jegyző

  1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.24) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a rendelet szükség szerinti módosítása

Előterjesztő: jegyző

  1. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2021. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

 

Pilisszentkereszt, 2021. szeptember 27.

                                                                                                                     

                                                                      Zsarnóciné Pap Anna sk.

                                                                                                                                  elnök

Meghívottak:

PNÖ elnök

Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint