Tájékoztatók

Tájékoztatás a nem üzleti célú, szabadidős célú szálláshelyek működéséről

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
Be kell jelentenie az üzemeltetőnek a nem üzleti célú, szabadidős célú szálláshelyek működését. Erről a hatóság nyilvántartást vezet.

Talál tárgyak

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
Az elhagyott dolgot találó személy köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a jogosultnak, vagy Pilisszentkereszt Község Polgármesteri Hivatalának kell beszolgáltatni, melyről az ügyintéző jegyzőkönyvet köteles felvenni.

Ügyfelek jogai és kötelezettségei a hatósági eljárásban

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) által szabályozott ügyféli jogokról és kötelezettségekről: