Meghívó 2017. szeptember 28-i képviselő-testületi ülésre

2017. szeptember 25 - Kategória: Hírek
sárga címer13/2017. K-t.
                                         MEGHÍVÓ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2017. szeptember 28-án (csütörtök) 18.00 órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14.
 

Előterjesztések


Napirendi javaslat

1. Beszámoló az óvoda 2017/2018-es nevelési évének tevékenységéről, az óvodai ellátás helyzetéről

            Előterjesztő: jegyző

2. Beszámoló a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

3. A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a rendelet szükség szerinti módosítása

Előterjesztő: polgármester

4. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

            Előterjesztő: polgármester

5. 2017. évi idősek napjának megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala

            Előterjesztő: polgármester

6. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás

            Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző

7. Pest Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásáról

            Előterjesztő: polgármester

8. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet társadalmi véleményeztetése

            Előterjesztő: polgármester

 

Pilisszentkereszt, 2017. szeptember 22.

                                                                                                        Peller Márton
                                                                                                        polgármester