Hirdetmények

Szelektív hulladékgyűjtés 2023.

2023. január 16 - Kategória: Hirdetmények

szelektív1

szelektív2

Rabovszky Ákos hirdetmény 2023.01.12.

2023. január 12 - Kategória: Hirdetmények
Rabovszky Ákos hirdetmény 202301

Karácsonyi időszakban a tűzmegelőzésről!

2022. december 08 - Kategória: Hirdetmények
karácsonyi tűzmegelőzés

  Hamarosan kezdetét veszi mindenki életében a karácsonyi készülődés. Ahhoz, hogy minden tökéletes legyen nem szabad megfeledkezni a biztonságunkról és gondoskodni kell a tűzesetek megelőzéséről.
A karácsonyi időszakban jellemzően az alábbi tárgyak miatt következnek be tűzesetek:
    • adventi koszorúk,
    • karácsonyfa izzók,
    • csillagszóró,
    • tűzhelyen felejtett ételek

  A baj hamar megtörténik, elég egy óvatlan pillanat. A tűzesetek kellő odafigyeléssel elkerülhetők. A karácsonyra való készülődés, meggyulladt az adventi koszorún az  első gyertya, sokan fényfüzérekkel, mécsesekkel díszítették fel lakásukat. Azonban ha nem tartjuk be a megfelelő előírásokat, ezek a hangulatos díszek számtalan veszélyt hordoznak magukban. Ezt bizonyítja az a tény, hogy az adventi időszakban kétszer annyi lakástűznél avatkoznak be a katasztrófavédelem tűzoltóegységei, mint az év más részében.

   Hogy tudjuk megelőzni a bajt? »»»

A szén-monoxid-mérgezés megelőzhető!

2022. december 08 - Kategória: Hirdetmények

 CO mérgezésAz otthon tartózkodás önmagában is számos veszélyt rejthet magában. Ezek közül az egyik legveszélyesebb egy mérgező gáz jelenléte, ami leggyakrabban a fűtési időszakban, ám azon kívül is okozhat mérgezést, súlyosabb esetben pedig halált. Ez a gáz a köznyelvben „csendes gyilkosnak” is nevezett szén-monoxid.

Mi is az a szén-monoxid?

A szén-monoxid (vegyjele: CO) az emberi érzékszervek számára „láthatatlan”, hisz ez egy színtelen, szagtalan, íztelen, a levegőnél egy kicsivel könnyebb, mérgező gáz, amely tökéletlen égés során jön létre. Belélegezve gátolja a vér oxigénszállító képességét, mivel erősen kapcsolódik az oxigént szállító hemoglobinhoz. A szén-monoxid-mérgezés nehezen észrevehető, hiszen a tünetek, vagyis a rosszullét, szédülés, fejfájás, hányinger és fáradtság könnyen összetéveszthetőek egyéb betegségek tüneteivel. Magas szén-monoxid-koncentráció esetén ájulás, és néhány percen belül halál is beállhat.

»»»

Felkészülés a téli időjárásra

2022. december 08 - Kategória: Hirdetmények

télRendkívüli havazás – hóviharok

A rendkívüli téli időjárás alatt általában a hideg hőmérsékleten lehulló nagy mennyiségű csapadékot értjük, mint amilyen a havazás vagy az ónos eső. Természetesen a nagy hideg önmagában is komoly probléma lehet, de a mi éghajlatunkon kevésbé jellemző, hogy ez csapadékos idővel együtt jelenjen meg. Különösen ritka esetben az is előfordulhat, hogy felhőszakadás jellegű eső hulljon rendkívül hideg és fagyos talajra, amelyen a csapadék azonnal jéggé fagy. Ez a jelenség az ún. „jégvihar”, amely nálunk – szerencsére – ritka, mint a fehér holló, ellenben Kanadában már komoly katasztrófahelyzetet idézett elő nem is olyan régen. A hóviharok és a rendkívüli havazás annál gyakoribb jelenség, amely a mérsékelt, kontinentális éghajlatú országokban egyáltalán nem korlátozódik csak a téli hónapokra, hanem késő ősszel és kora tavasszal is megtörténhetnek.

Az időtávlatból azonban látható, hogy nem sűrű jelenségről van szó.
A hóvihar önmagában nem kell, hogy nagy széllel járjon, ám ha még ez is hozzáadódik a rendkívüli csapadék mennyiséghez, akkor komoly helyzettel kerülhetünk szembe. A hó veszélye sajátos tulajdonságaiban rejlik: a hó, néhány fokkal fagypont alatt, tizedannyira sűrű, mint a folyékony állapotú víz, és még hidegebb hőmérsékleten arányaiban a sűrűsége is tovább csökken. Ennek a természetes dolognak az a jelentősége, hogy az a csapadékmennyiség, amely 2 cm-es esőt produkálna talajon, hó formájában 20 cm-es réteget fog képezni a talajon.

Öt centiméteres havazás már komoly problémákat tud okozni a szállításban és a közlekedésben, 15 cm fölött pedig már nyugodtan beszélhetünk rendkívüli helyzetről.

A mi fogalmaink szerint a hóvihar az, ami nagy széllel párosul: 10-15 cm havazás fölött már arra kell felkészülni, hogy lesznek járhatatlan utak és személygépkocsik is válhatnak a hó foglyává. A 30 cm, vagy afölötti havazás már az elektromos ellátó rendszerekben is okozhat problémát, de sajnos Pest megyében már arra is volt példa, hogy egy ház tetőszerkezete nem bírta el a hó súlyát. A nedves és sűrű hó jelent ebben az esetben különös veszélyt, amelyek miatt fák dőlhetnek ki. A hó megcsúszása is okozhat veszélyt: már néhány cm-es nedves hóréteg is könnyen megcsúszik a szél következményeként és okozhat sérülést.

A havazás másodlagos veszélyeket is előidézhet, s aligha kell megemlíteni a minden télen sok áldozatot szedő lavinákat. További veszélyt jelenthet a hirtelen tavaszi olvadás, amely jelentős árvizekhez vezethet. A szervezetet sem kíméli a hideg: valós veszély lehet a hypothermia (vészes kihűlés), vagy fagyási sérülések elszenvedése (amelyek nagyon könnyen elfertőződhetnek vagy fertőzés forrásai lehetnek). Nem beszélve a sok közlekedési balesetről, vagy az olyan tűzesetekről, amikor más, óvatlanul kezelt fűtési eljárásokhoz folyamodtak a lakosok.

FELKÉSZÜLÉS A TÉLRE »»

Kifüggesztés - Pécseli Gergely

2022. november 16 - Kategória: Hirdetmények
Kifüggesztés - Pécseli Gergely

Közlemény népszámlálással kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan

2022. november 02 - Kategória: Hirdetmények
            A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleménye a népszámlálással kapcsolatos adatkezelések vonatkozásában
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) több beadvány érkezett, amelyekben az érintettek a népszámlálás vonatkozásában a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) kereskedelmi tevékenységére is hivatkozva fejtik ki az adatgyűjtéssel összefüggő aggályaikat.
A Hatóság mindenekelőtt rögzíti, hogy a népszámlálás tekintetében elsődlegesen a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) szabályai alkalmazandóak.
 
Az Nsztv. 3. § (1) bekezdése szerint az adatszolgáltatás – kivéve az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan – kötelező; az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.
Ennek megfelelően, a fent megjelölt jogszabályi kötelezettséggel összhangban a népszámlálással összefüggő, KSH által végzett adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet1 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az a KSH-ra ruházott közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.
A népszámlálással összefüggő adatkezelés vonatkozásában a következő linken keresztül érhető el tájékoztatás: https://nepszamlalas2022.hu/media/KSH_Nepszamlalas_adatkezelesi_tajekoztatoja_masodik.pdf.
A népszámlálás során a KSH által gyűjtött adatok az Nsztv. 3. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag statisztikai célra használhatók fel.
 
Fentiekre tekintettel a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás megtiltása ezen jogviszonnyal összefüggésben nem gyakorolható.
A Hatóság rögzíti, hogy az Nsztv. 3. § (3) bekezdése értelmében az érintettek a GDPR 17. és 18., valamint 21. cikkében foglalt, törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jogát kizárólag az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatokkal (az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatok) összefüggésben az adatok helyre nem állítható módon statisztikai adattá (anonim adattá) történő alakításáig gyakorolhatják.
A Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a népszámlálásra vonatkozó jogalkotásba a Hatóságot bevonták, a jogszabálytervezeteket véleményezte, továbbá a KSH a népszámlálás előkészítése során a tervezett adatkezelési tevékenységekkel összefüggő
hatásvizsgálatot készített. A hatásvizsgálat eredményeként a KSH – összhangban a GDPR 36. cikkében foglaltakkal – a Hatósággal előzetes konzultációt folytatott.
 
1 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR)
 
Budapest, 2022. október 4.
 
Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár

Népszámlálás - adatkezelés

2022. október 11 - Kategória: Hirdetmények

Rabovszky Ákos hirdetmény

2022. szeptember 21 - Kategória: Hirdetmények
Rabovszky Ákos hirdetmény

Ingatlanárverési hirdetmény - Dr. Havas Gábor, Dr. Havas Gáborné

2022. szeptember 14 - Kategória: Hirdetmények