Hirdetmények

Kovács Béla - hirdetmény

2023. május 16 - Kategória: Hirdetmények
Kovács Béla hirdetmény

Tájékoztató - Szabadtéri tüzek megelőzésének lehetőségeiről

2023. május 04 - Kategória: Hirdetmények
szabadtéri tűzgyújtás tájékoztatóPEST VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG tájékoztatása:
 
Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak majd szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére.
A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén.
A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
 
A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai
 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi.
Az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdetheti ki, melyről az alábbi helyeken lehet tájékozódni: www.katasztrofavedelem.hu és a www.erdotuz.hu weboldalon.
 
A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről az interaktív erdőtérképen találhat további információkat.
 
A szabadtéri tűzgyújtás esetei és tennivalók: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban OTSZ) rendelkezései alapján:
 
Irányított égetés – Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.
Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani. A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az előzőekben leírt szabályokat kell alkalmazni.
 
Avar és kerti hulladék égetése: Ha jogszabály másként nem rendelkezik a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. (jelen információk alapján 2022. első felében hatályban maradhatnak a régi önkormányzati rendeletek, vagy a kérdéskört újak szabályozhatják, de fő szabály a tiltás lesz),
Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Amennyiben nincs rendelet, akkor az OTSZ alapján tilos az égetés.
 
Bográcsozás, sütögetés: (tűzveszélyes tevékenység)
Tűzgyújtási tilalom idején is megengedett a szalonna sütés, bográcsozás saját belterületi ingatlanon, amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik, a szükséges óvintézkedések megtétele, vagyis a tűz eloltásához szükséges eszközök, anyagok biztosítása mellett. A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tevékenységet befejezték, azt azonnal el kell oltani.
A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami további tüzet okozhat, pl. a parázslást, izzást vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni.
 
A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát.
 
Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni:  
 Tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül.
 Legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag (víz, homok, tűzoltókészülék).
 Gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla).
 Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet.
 Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. Amennyiben nincs ilyen rendelet, tilos az égetés.
 Az önkormányzati rendeletek meghatározzák az égetés napját vagy napjait, valamint az időkeretet is. Más időpontban tüzet gyújtani tilos!
 A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nappal kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelem területi szervnél írásban jelezni.
 Baj esetén hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét.
 
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérően végzett tűzgyújtási tevékenység miatt a jegyző, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Hirdetmény - Vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

2023. március 28 - Kategória: Hirdetmények

Hirdetmény - Fazekas Jenő irat

2023. március 28 - Kategória: Hirdetmények
Fazekas Jenő hirdetmény

Forgalomkorlátozás - Húsvéti Körmenet

2023. március 28 - Kategória: Hirdetmények
Forgalomkorlátozás - Húsvéti Körmenet

Bírósági ülnökválasztás 2023

2023. március 27 - Kategória: Hirdetmények
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

Ennek megfelelően idén általános ülnökválasztásra kerül sor, melynek időpontját a köztársasági elnök tűzi ki.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
    a) pedagógus,
    b) pszichológus, vagy
    c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Tájékoztató bírósági ülnökválasztásról
B
írósági ülnökök jogai és kötelezettségei
Jelölés minta - fiatalkorúak büntetőügye
Jelölés minta - munkaügyi ülnök
Jelölést elfogadó nyilatkozat

Lakcím érvénytelenség - hirdetmények

2023. március 14 - Kategória: Hirdetmények

Pénzelik Lóránd lakcím érvénytelenségPénzelik Lóránd lakcím érvénytelenség2

Kosztka Balázs Attila lakcím érvénytelenség1Kosztka Balázs Attila lakcím érvénytelenség

Bánáti Dániel lakcím érvénytelenségBánáti Dániel lakcím érvénytelenség2

 

Ingatlanárverési hirdetmény - Székely Izabella

2023. március 13 - Kategória: Hirdetmények
ingatlanárverési hirdetmény - székely izabella1ingatlanárverési hirdetmény - székely izabella2ingatlanárverési hirdetmény - székely izabella3

Hirdetmény - Rabovszky Ákos ügyében

2023. március 13 - Kategória: Hirdetmények
Rabovszky Ákos hirdetmény

Glück Róza hirdetmény

2023. január 23 - Kategória: Hirdetmények
Glück Róza hirdetmény